Υποχρεωτικα΄ Θεωρητικά μαθήματα (Θεωρία - Αρμονία - Σολφέζ)

Τα παραπάνω θεωρητικά μαθήματα χαρακτηρίζονται από το νόμο ως "υποχρεωτικά". Δηλαδή, κανείς δεν δύναται να αποκτήσει τίτλο σπουδών αναγνωρισμένο από το κράτος, εάν δεν έχει παρακολουθήσει αυτά τα μαθήματα.

Ό,τι σημαίνει για μία γλώσσα η διδασκαλία γραφής - ανάγνωσης, γραμματικής και συντακτικού, το ίδιο
σημαίνουν και αυτά τα μαθήματα για τη μουσική.

Υπεύθυνοι καθηγητές

Ανδριάνα Κάνδυλα
Στέφανος Φωτόπουλος
Νίκος Παρασκάκης
Τζωρτζίνα Μερεντίτη

Στο Εράτειο Ωδείο εργαζόμαστε με τους σπουδαστές μας πάνω σε τρεις βασικούς στόχους:

α) Να δημιουργηθεί αγάπη για τη μουσική για να εισπραχθούν τα παιδαγωγικά οφέλη
β) Να κατακτηθεί η δυνατότητα τής αυτοψυχαγώγησης από το σπουδαστή. Δηλαδή, να έρθει η στιγμή που θα απολαύσει τον εαυτό του παίζοντας μουσική
γ) Να εξασφαλιστεί η απαραίτητη υποδομή, ώστε να υπάρχει δυνατότητα επιλογής απόκτησης τίτλων σπουδών, με στόχο την επαγγελματική κατεύθυνση

Το Εράτειο Ωδείο είναι αναγνωρισμένο από το Κράτος.Λειτουργεί με την άδεια και υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού, από το οποίο εγκρίνονται και θεωρούνται τα Πτυχία και τα Διπλώματα που εκδίδει.

Επιπλέον, το Εράτειο Ωδείο συνεργάζεται με το ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music), δηλαδή τον ενιαίο δημόσιο φορέα των Ανωτέρων και Ανωτάτων μουσικών ιδρυμάτων τού Ηνωμένου Βασιλείου (Βασιλική Μουσική Ακαδημία του Λονδίνου κλπ.). Μέσω αυτού του φορέα επιτυγχάνεται η διεθνής αναγνώριση των σπουδών όλων των επιπέδων, από το προκαταρκτικό στάδιο έως και το Μάστερ.

Διεύθυνση: Πατρόκλου 25, 15235, Βριλήσσια
Τηλ: 210 8033196
        : 210 8043974

Διευθυντής Εράτειου Ωδείου:
Σοφοκλής Σαπουνάς

Ηλ. ταχυδρομείο: erateio.subways@gmail.com


Ωράρια λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή: 10:00 - 21:00
​Σάββατο 10:00 - 15:00 .