Κατευθύνσεις Σπουδών


Στο Εράτειο Ωδείο μπορεί κανείς να επιλέξει μεταξύ τριών Προγραμμάτων Σπουδών:

1. Ελληνικό Πρόγραμμα Κλασικής Κατεύθυνσης (Υπουργείου Πολιτισμού)
2. Βρετανικό Πρόγραμμα Κλασικής Κατεύθυνσης (ABRSM)
3. Ελεύθερο Πρόγραμμα (jazz, ερασιτεχνικό, μοντέρνο)

Το Ελληνικό Πρόγραμμα Κλασικής Κατεύθυνσης είναι αυτό που, εδώ και μισό αιώνα, ακολουθούν υποχρεωτικά όλα τα αναγνωρισμένα ωδεία από το Ελληνικό Κράτος. Η σχετική νομοθεσία (ΦΕΚ 229/Α/57), παρόλο που είναι πολύ παλιά (Βασιλικό Διάταγμα τής 11ης Νοεμβρίου 1957, συμπληρωμένο από κάποια μεταγενέστερα Προεδρικά Διατάγματα και εγκυκλίους τού Υπουργείου Πολιτισμού, προβλέπει όλα τα ζητήματα, που διέπουν τη λειτουργία ενός ωδείου. Καθορίζεται συγκεκριμένη διδακτέα και εξεταστέα ύλη για όλες τις τάξεις έως και την απόκτηση Πτυχίου και Διπλώματος, αναγνωρισμένων από το ελληνικό κράτος. Η ύλη αυτή αποτελείται αποκλειστικά από έργα του διεθνούς κλασικού ρεπερτορίου. Τα μαθήματα είναι ατομικά. (Για αναλυτικότερες πληροφορίες υπάρχει ειδικό έντυπο)

To Βρετανικό Πρόγραμμα Κλασικής Κατεύθυνσης (ABRSM - Associated Board of the Royal Schools of Music, δηλ. της Ένωσης Βασιλικών Μουσικών Ακαδημιών τού Ηνωμένου Βασιλείου) είναι σχεδιασμένο σε 8 Grades (επίπεδα - τάξεις), για τα οποία δεν υπάρχει προκαθορισμένη διάρκεια σπουδών, αλλά µόνο προκαθορισμένη εξεταστέα ύλη από το διεθνές κλασικό ρεπερτόριο. Ανάλογα µε την πρόοδο προχωρούν και τα Grades, μετά από τα οποία ακολουθούν 3 τύποι Διπλωμάτων: α) Performing (Ερμηνεία - Εκτέλεση), β) Teaching (Διδασκαλία), γ) Directing (Μουσική Διεύθυνση).Οι συγκεκριμένες εξετάσεις διεξάγονται στον χώρο του Εράτειου Ωδείου, αποκλειστικά από Βρετανούς εξεταστές τού ABRSM. Τα μαθήματα οργάνων είναι ατομικά, ενώ τα μαθήματα θεωρίας, πραγματοποιούνται είτε ατομικά, είτε ομαδικά.Υπεύθυνη τού Εράτειου Ωδείου για τα προγράμματα ABRSM είναι η κυρία Κάνδυλα Ανδριάνα.Υπεύθυνη τού ABRSM για την Ελλάδα είναι η κυρία Αδειλίνη Έφη.

Το Ελεύθερο Πρόγραμμα σπουδών μουσικής, αφορά όργανα όπως Πιάνο, Κιθάρα, Αρμόνιο, Ακκορντεόν, Ηλεκτρική Κιθάρα και Ηλεκτρικό Μπάσο. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει τίτλους σπουδών, για τους οποίους το Ελληνικό Κράτος δεν προβλέπει επίσημη αναγνώριση (τη σχετική µε τη μουσική εκπαίδευση νομοθεσία υπέγραψε ο βασιλιάς Παύλος το 1957) και τα μαθήματα είναι είτε ατομικά, είτε ομαδικά (υπό προϋποθέσεις).Η Ερασιτεχνική Κατεύθυνση απευθύνεται σε όσους αναζητούν μία ευχάριστη μουσική απασχόληση για τον ελεύθερο χρόνο τους και το πρόγραμμα σπουδών προσαρμόζεται ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του κάθε σπουδαστή.

Στο Εράτειο Ωδείο εργαζόμαστε με τους σπουδαστές μας πάνω σε τρεις βασικούς στόχους:


α) Να δημιουργηθεί αγάπη για τη μουσική για να εισπραχθούν τα παιδαγωγικά οφέλη
β) Να κατακτηθεί η δυνατότητα τής αυτοψυχαγώγησης από το σπουδαστή. Δηλαδή, να έρθει η στιγμή που θα απολαύσει τον εαυτό του παίζοντας μουσική
γ) Να εξασφαλιστεί η απαραίτητη υποδομή, ώστε να υπάρχει δυνατότητα επιλογής απόκτησης τίτλων σπουδών, με στόχο την επαγγελματική κατεύθυνση

Το Εράτειο Ωδείο είναι αναγνωρισμένο από το Κράτος.Λειτουργεί με την άδεια και υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού, από το οποίο εγκρίνονται και θεωρούνται τα Πτυχία και τα Διπλώματα που εκδίδει.

Επιπλέον, το Εράτειο Ωδείο συνεργάζεται με το ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music), δηλαδή τον ενιαίο δημόσιο φορέα των Ανωτέρων και Ανωτάτων μουσικών ιδρυμάτων τού Ηνωμένου Βασιλείου (Βασιλική Μουσική Ακαδημία του Λονδίνου κλπ.). Μέσω αυτού του φορέα επιτυγχάνεται η διεθνής αναγνώριση των σπουδών όλων των επιπέδων, από το προκαταρκτικό στάδιο έως και το Μάστερ.