Διεύθυνση Χορωδίας

Ο Διευθυντής μίας χορωδίας, είναι ουσιαστικά το πρόσωπο που αναλαμβάνει την συνολική καθοδήγηση και οργάνωσή της. Δηλαδή την αρμονική συνύπαρξη των διαφορετικών φωνών της χορωδίας και τις μορφοποιήσεις αυτών, την γενικότερη ερμηνεία ενός έργου.

Η θέση αυτή θα μπορούσαμε να πούμε πως έχει αρκετές ομοιότητες με τον μαέστρο μιας ορχήστρας. Ένας σπουδαστής, καλείται να καταρτιστεί πλήρως και να εμβαθύνει τις γνώσεις του στα Θεωρητικά της μουσικής, στην ιστορία της χορωδιακής μουσικής, στην χορωδιακή φωνητική αγωγή και διαπαιδαγώγηση και σε όλα τα επιμέρους μαθήματα, Αυτά είναι αναγκαία, προκειμένου ο σπουδαστής να μπορεί να αντιληφθεί ορθά το μουσικό περιβάλλον στο οποίο θα βρίσκεται, πόσο μάλλον όταν αυτό θα αφορά διαφορετικές περιόδους και εποχές (μεσαίωνα, μπαρόκ, αναγέννηση, κλασική, ρομαντική, σύγχρονη).
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 3-5 έτη

Για να γίνει δεκτός σπουδαστής στη Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας, πρέπει να έχει Πτυχίο Αντίστιξης και να έχει ολοκληρώσει τη φοίτηση της Α’ Ανωτέρας τάξης στο Πιάνο. Το ρεπερτόριο που διδάσκεται περιλαμβάνει χορωδιακά έργα από όλες τις εποχές, που χτίζουν τον βασικό κορμό του ρεπερτορίου.

Υποχρεωτικά μαθήματα για το Δίπλωμα είναι τα εξής: Διεύθυνση Μουσικών Συνόλων, Διεύθυνση Χορωδίας, Μουσική Ανάλυση, Φωνητική Διαπαιδαγώγηση, Χορωδία και Χορωδιακή Παρτιτούρα.

Υπέθυνη Καθηγήτρια: Αθανασία Κυριακίδου

Στο Εράτειο Ωδείο εργαζόμαστε με τους σπουδαστές μας πάνω σε τρεις βασικούς στόχους:


α) Να δημιουργηθεί αγάπη για τη μουσική για να εισπραχθούν τα παιδαγωγικά οφέλη
β) Να κατακτηθεί η δυνατότητα τής αυτοψυχαγώγησης από το σπουδαστή. Δηλαδή, να έρθει η στιγμή που θα απολαύσει τον εαυτό του παίζοντας μουσική
γ) Να εξασφαλιστεί η απαραίτητη υποδομή, ώστε να υπάρχει δυνατότητα επιλογής απόκτησης τίτλων σπουδών, με στόχο την επαγγελματική κατεύθυνση

Το Εράτειο Ωδείο είναι αναγνωρισμένο από το Κράτος.Λειτουργεί με την άδεια και υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού, από το οποίο εγκρίνονται και θεωρούνται τα Πτυχία και τα Διπλώματα που εκδίδει.

Επιπλέον, το Εράτειο Ωδείο συνεργάζεται με το ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music), δηλαδή τον ενιαίο δημόσιο φορέα των Ανωτέρων και Ανωτάτων μουσικών ιδρυμάτων τού Ηνωμένου Βασιλείου (Βασιλική Μουσική Ακαδημία του Λονδίνου κλπ.). Μέσω αυτού του φορέα επιτυγχάνεται η διεθνής αναγνώριση των σπουδών όλων των επιπέδων, από το προκαταρκτικό στάδιο έως και το Μάστερ.

Διεύθυνση: Πατρόκλου 25, 15235, Βριλήσσια
Τηλ: 210 8033196
        : 210 8043974

Διευθυντής Εράτειου Ωδείου:
Σοφοκλής Σαπουνάς

Ηλ. ταχυδρομείο: erateio.subways@gmail.com


Ωράρια λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή: 10:00 - 21:00
​Σάββατο 10:00 - 15:00