Βυζαντινή μουσική

Η Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική αποτελεί
απόλυτη ιστορική, σημειογραφική και αισθητική συνέχεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής. Διαδόθηκε σε όλη τη Μεσόγειο, στη Βόρειο Αφρική, στον Εύξεινο Πόντο, στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή και σε μεγάλο τμήμα τής Ασίας.

Η πλήρης διαμόρφωση της Βυζαντινής Μουσικής σε οργανωμένο σύστημα με γραφή και κλίμακες ("ήχους"), πραγματοποιήθηκε από τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό κατά τον 8ο αιώνα. Η ακμή της συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και δεν σταμάτησε να εξελίσσεται και να διαμορφώνεται ακόμη και μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, επηρεάζοντας καθοριστικά τη μουσική ανάπτυξη κι αισθητική όλης της οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Πολύ εύστοχα, ο ακαδημαϊκός και συνθέτης Μανώλης Καλομοίρης είχε σημειώσει: «Πιστεύω πως οι χρόνοι της δουλείας όχι μόνο δεν αλλοίωσαν το ελληνικό λαϊκό αίσθημα, αλλά αντίστροφα ο ελληνικός μουσικός πολιτισμός επέδρασε και στη διαμόρφωση των κατακτητών του» («Νέα Εστία» 15.7.1946).

Αναμφιβόλως, η Βυζαντινή Μουσική επεκτάθηκε και πέρα από το εκκλησιαστικό πλαίσιο επιδρώντας καθοριστικά τόσο στην δημοτική παράδοση, όσο και στο ρεμπέτικο και λαϊκό ελληνικό τραγούδι. Διαπρεπείς Έλληνες και ξένοι συνθέτες έχουν συνειδητά επηρεαστεί από την Βυζαντινή Μουσική σε τραγούδια και ορχηστρικές συνθέσεις.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία οι σπουδές στην Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική διαρκούν κατ' ελάχιστον 5 έτη και κατόπιν απολυτηρίων εξετάσεων απονέμεται Πτυχίο ή Δίπλωμα αναγνωρισμένο από το κράτος.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών ο μαθητής, παράλληλα με την πρακτική εξάσκηση πάνω σε ολόκληρο το ρεπερτόριο της Εκκλησιαστικής μουσικής και υμνολογίας, διδάσκεται και τη θεωρία της Βυζαντινής Μουσικής.

Ενδεικτικά, στη διδακτέα ύλη περιλαμβάνονται: Σύντομο και Αργό Αναστασιματάριο, Σύντομο και Αργό Ειρμολόγιο, Ύμνοι του Όρθρου και του Εσπερινού, Ύμνοι της Θείας Λειτουργίας, Ύμνοι του ετήσιου Εορτολογίου και παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια πάνω σε δρόμους (ήχους) τής Βυζαντινής Μουσικής


Προκειμένου ο σπουδαστής να ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών έχοντας όσο το δυνατόν πλήρεις γνώσεις πάνω στο αντικείμενο της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, πρέπει να παρακολουθήσει και τα ακόλουθα υποχρεωτικά μαθήματα:

Θεωρία και Σολφέζ της ευρωπαϊκής μουσικής
Ιστορία της Βυζαντινής Μουσικής
Υμνολογία
Τυπικό των εκκλησιαστικών ακολουθιών
Στοιχεία λειτουργικής
Μετρική

Διδάσκοντες Καθηγητές

Στο Εράτειο Ωδείο εργαζόμαστε με τους σπουδαστές μας πάνω σε τρεις βασικούς στόχους:


α) Να δημιουργηθεί αγάπη για τη μουσική για να εισπραχθούν τα παιδαγωγικά οφέλη
β) Να κατακτηθεί η δυνατότητα τής αυτοψυχαγώγησης από το σπουδαστή. Δηλαδή, να έρθει η στιγμή που θα απολαύσει τον εαυτό του παίζοντας μουσική
γ) Να εξασφαλιστεί η απαραίτητη υποδομή, ώστε να υπάρχει δυνατότητα επιλογής απόκτησης τίτλων σπουδών, με στόχο την επαγγελματική κατεύθυνση

Το Εράτειο Ωδείο είναι αναγνωρισμένο από το Κράτος.Λειτουργεί με την άδεια και υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού, από το οποίο εγκρίνονται και θεωρούνται τα Πτυχία και τα Διπλώματα που εκδίδει.

Επιπλέον, το Εράτειο Ωδείο συνεργάζεται με το ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music), δηλαδή τον ενιαίο δημόσιο φορέα των Ανωτέρων και Ανωτάτων μουσικών ιδρυμάτων τού Ηνωμένου Βασιλείου (Βασιλική Μουσική Ακαδημία του Λονδίνου κλπ.). Μέσω αυτού του φορέα επιτυγχάνεται η διεθνής αναγνώριση των σπουδών όλων των επιπέδων, από το προκαταρκτικό στάδιο έως και το Μάστερ.

Διεύθυνση: Πατρόκλου 25, 15235, Βριλήσσια
Τηλ: 210 8033196
        : 210 8043974

Διευθυντής Εράτειου Ωδείου:
Σοφοκλής Σαπουνάς

Ηλ. ταχυδρομείο: erateio.subways@gmail.com


Ωράρια λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή: 10:00 - 21:00
​Σάββατο 10:00 - 15:00