Ανδιάνα Κάνδυλα


Γεννημένη στην Αθήνα το 1981, σπούδασε Πιάνο, Ανώτερα Θεωρητικά τής μουσικής, Μουσικολογία και Διεύθυνση Χορωδίας, αποκτώντας τους εξής τίτλους σπουδών:
Δίπλωμα Διεύθυνσης Χορωδίας (Άριστα παμψηφεί, Ιούνιος 2019, Ωδείο Kodaly, τάξη Μ. Λεγάκη), Πτυχίο Φυγής (Άριστα παμψηφεί, Ιανουάριος 2014, Ωδείο Φ. Νάκας, τάξη Δ.Καραβέλη), Πτυχίο Αντίστιξης (Άριστα, Ιούνιος 2011, Ωδείο Ορφείο Αθηνών, τάξη Δ.Καραβέλη), Δίπλωμα Πιάνου (Άριστα παμψηφεί, Ιανουάριος 2008, Ωδείο Αμαντέους, τάξη Ι. Τρίγκα), Πτυχίο Αρμονίας (Άριστα, Ιούνιος 2006, Ωδείο Ορφείο Αθηνών, τάξη Δ.Καραβέλη), Πτυχίο Πιάνου (Άριστα παμψηφεί, Ιούνιος 2005, Ωδείο Αμαντέους τάξη Ι. Τρίγκα).

Ασχολείται με τη διδασκαλία κλασικού πιάνου και θεωρητικών τής μουσικής (Ελληνικό σύστημα και ABRSM), διδάσκει και διευθύνει την Παιδική Χορωδία και το Φωνητικό Σύνολο τού Εράτειου Ωδείου, αναλαμβάνει την προετοιμασία για την εισαγωγή στα Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια, ενώ παράλληλα ασχολείται και με τη συνοδεία πιάνου (γυναικείο φωνητικό σύνολο Eklipsis, σύνολα μουσικής δωματίου, λυρικοί τραγουδιστές και χορωδίες).

Έχει πραγματοποιήσει σειρά σεμιναρίων πιάνου, θεωρητικών και διεύθυνσης χορωδίας (Αντ. Κοντογεωργίου, Μ. Πατσέας, Or. Szabo, Μ. Λεγάκης, Δ. Τουφεξής, Αν. Φιλιππακόπουλος, κ.ά.).

Πέραν των ανωτέρω αντικειμένων, είναι η υπεύθυνη τού Εράτειου Ωδείου για το ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music του Ηνωμένου Βασιλείου).

Από το 2015 έως το 2018 ήταν συνεργάτις μουσικής παραγωγής στην εταιρεία Subways Music.